Oudste dochters zijn vaak gericht op het versterken van het geheel. Dit is een prachtige eigenschap maar kan tegelijkertijd ook een valkuil zijn. Je kunt en hoeft niet de hele wereld op je schouders te dragen. Sterker nog: dat lukt je niet want dan bezwijk je onder de last. 

In de wereld om ons heen is het onrustig. Oorlogen, natuurrampen, ongelukken, ziekte en geweld. Als je niet uitkijkt, kan dit behoorlijk beïnvloeden hoe je je voelt terwijl je er geen grip op hebt. Nu zeg ik niet dat je je ogen moet sluiten voor wat er in de wereld om je heen gebeurt want het leed is groot. Maar er is iets wat je kunt doen dat meer helpend is.

Het is behulpzaam om je bewust te worden van het onderscheid tussen je cirkel van betrokkenheid en je cirkel van invloed.

We hebben allemaal een cirkel van betrokkenheid: daarin bevinden zich dingen waar je mee te maken hebt, maar waar je geen grip op hebt. Oorlogen en natuurrampen zijn hier voorbeelden van. Maar het kan ook dichterbij zijn. Bijvoorbeeld als je werkzaam bent bij een organisatie en vanuit de directie wordt het besluit genomen dat er een reorganisatie plaats gaat vinden. Je hebt hier vanuit je cirkel van betrokkenheid wel last of hinder van, maar hebt niet direct invloed op het besluit of datgene wat er gebeurt.

Waar je wel invloed op hebt is hoe je omgaat met gebeurtenissen in je cirkel van betrokkenheid. Dat ligt namelijk in jouw cirkel van invloed. Waar kun jij wel een besluit over nemen? Wat kun je wel of niet doen? In het geval van een oorlog of natuurramp: kun je een bijdrage leveren aan een goed doel of actie? In het geval van een reorganisatie heb je de keuzevrijheid over hoe je om wilt gaan met de situatie. Blijf je zitten waar je zit? Blijf je voorlopig doen wat je doet? Of besluit je om op zoek te gaan naar een andere baan of je eigen bedrijf te starten?

Die beslissingen geven al veel meer grip en regie omdat ze in je cirkel van invloed zitten. Met de informatie die je hebt gekregen uit de context (je cirkel van betrokkenheid) kun je je eigen keuzes maken.

In de cirkel van invloed kun je behoorlijk in je hoofd zitten en vanuit ratio je besluiten proberen te nemen. Daarom voeg ik vaak nog een cirkel toe: jij als mens bent ook een systeem.

Als je merkt dat je veel in je hoofd zit, kan het helpend zijn om je eerst te verbinden met jezelf door je weer te verbinden met je lichaam. Je ademhaling naar je buik brengen is een fijne manier daarvoor. Als je weer in je lichaam bent, in het hier en nu, kun je jezelf de vraag stellen: wat is voor mij van waarde? Wat is voor mij belangrijk? En de antwoorden die in jou liggen mee te laten wegen in de stappen die je misschien wel of niet wilt gaan zetten.

Je kunt dan meer rust ervaren, ook als het onrustig is in de wereld om je heen. Ik noem dit ook wel ‘in het oog van de storm zijn’.

Voor mij persoonlijk is er veel veranderd toen ik me niet langer druk maakte over mijn cirkel van betrokkenheid maar naar mijzelf als systeem ging kijken en me focuste op dat wat er in mijn cirkel van invloed ligt.

Stel jezelf maar eens de vraag: waar lek jij nog tijd, geld en energie in je cirkel van betrokkenheid? En wat zou er mogelijk worden als je je aandacht naar binnen richt of kijkt wat er in je cirkel van invloed ligt?

Ik ben benieuwd! Stuur ons gerust een berichtje met je antwoorden.

PS. Een handige tool om je aandacht even naar binnen te richten is het oudste dochter carddeck. Je bestelt het carddeck hier.