Oudste dochters op leiderschapsposities werken hard. Dat vinden ze ook niet erg omdat ze hun kwaliteiten kwijt kunnen in hun werk en zingeving ervaren.

Wel geven ze stuk voor stuk aan dat het grote verantwoordelijkheidsgevoel dat ze hebben ervoor zorgt dat tijd en ruimte voor zichzelf en de dingen die ze belangrijk vinden erbij in schiet. Ze nemen het zich wel voor om tijd en ruimte voor zichzelf te maken en plannen het ook in, maar de agenda van anderen is toch vaak leidend boven hun eigen agenda.

Het grootste bezwaar dat vrouwen hebben vóórdat ze deelnemen aan mijn jaargroep Bezield vrouwelijk leiderschap vanuit systemisch perspectief is dat ze zich de vraag stellen: “Waar haal ik de tijd vandaan? Ik ben nu al zo druk.”

Dat begrijp ik helemaal. Deelnemen aan een jaargroep vraagt best commitment. Tegelijkertijd maak je het jezelf ook makkelijker. Je organiseert nu al dat je een jaar lang een dag in de maand tijd hebt om afstand te nemen van de waan van de dag en stil te staan bij jou en wat voor jou van waarde is.

Het bijzondere is dat de deelnemers al snel na de start aangeven dat deze dag wel tijd kost maar nog veel meer tijd en energie oplevert in de tussenliggende weken. Hun focus is helderder als ze weer aan het werk gaan waardoor ze met minder moeite meer resultaat boeken.

Samen zijn met een groep gelijkgestemde vrouwen maakt dat je je niet langer alleen voelt en in de groep heb je vaak aan een half woord al genoeg. Er is iedere keer ook ruimte om eigen vragen in te brengen. Je leert systemisch kijken en werken met de onderstroom. Je hoeft het een jaar lang niet alleen te doen en dat is waardevol.

Wat ik met de deelnemers heb ontdekt is dat die dag uitzoomen en opladen met gelijkgestemden heel waardevol is en dat er tegelijkertijd nog iets gebeurt…

Eigenlijk alle vrouwen die deelnemen geven aan dat ze voordat ze instapten in de jaargroep wel een vaag verlangen voelden voor een vervolgstap in hun carrière of de groei van hun bedrijf maar dat ze niet helder hadden wat die verandering moest zijn. Doordat niet precies helder was hoe die stap eruit moest zien schoven ze dat onderzoeken en daar stappen in zetten steeds voor zich uit.

Wat er gebeurt in alle drie de jaargroepen die ik nu begeleid is dat er ruimte ontstaat om met die vraag aan de slag te gaan. Wat is de volgende stap in mijn leven en werk en welke keuzes horen daarbij? De vrouwen zijn niet alleen steviger hun plek aan het innemen maar zijn ook concrete stappen aan het zetten. Er zijn banen opgezegd. Nieuwe functies aanvaard die nog beter pasten. Bedrijven opgericht. Onverwachte samenwerkingen ontstaan. Het kriebelende verlangen naar een vervolgstap heeft plaatsgemaakt voor een ontdekkingsreis en met concreet resultaat!

Deelnemen levert dus veel meer op dan een dag reflectie- en uitzoomtijd. Je komt terecht in een warm netwerk met gelijkgestemde vrouwen. Je leert systemisch leren kijken en werken. Ik leg je in de watten en je gaat aan de slag met het verlangen dat nu in je sluimert en je tot nu toe steeds parkeerde. Daar concrete stappen in zetten. Doordat ook de andere vrouwen deze ontdekkingsreis aan het maken zijn blijf je bewust bezig terwijl je je gesteund voelt en stappen blijft zetten.

Dus was jouw eerste reactie ook: “Waar haal ik de tijd vandaan?”, dan weet je nu dat de jaargroep je op de langere termijn juist energie en nieuwe stappen op gaat leveren.

Voel je nu ook: dit wil ik? Vraag dan nu een gesprek met me aan. We gaan met 8 tot 10 vrouwen op ontdekkingsreis op 24 maart dus wacht niet te lang met een gesprek aanvragen. Ik leer je graag beter kennen om te verkennen of de jaargroep bij je past.

Je bent heel welkom!