Oudste dochters zijn harde werkers. Vanuit hun grote verantwoordelijkheidsgevoel zijn ze gericht op het versterken van hun directe omgeving en de samenleving als geheel. Het is niet voor niets dat ze vaak leidinggevende posities vervullen. Dat kunnen ze ook goed.

Een valkuil daarvan is dat oudste dochters gewend zijn om vooral te geven en niet of minder hebben geleerd dat je ook mag ontvangen. Dat oudste dochters uitstralen dat ze alles onder controle hebben en het zelf kunnen oplossen helpt niet mee. Daardoor krijgen ze ook niet vaak hulp aangeboden, wat best alleen kan voelen.

Op wilskracht en doorzettingsvermogen zet je je schouders eronder maar ergens voel je ook wel dat het knaagt. Je weet dat er meer in je zit dan je nu laat zien of je vraagt je af: dit moet toch makkelijker kunnen?

Als je al een tijdje ervaart dat je op een plateau zit en graag de volgende stap wilt zetten, maar je niet weet welke of hoe je dat aan kunt pakken: je bent niet de enige.

Hoe zou het voor je zijn om het komende jaar tijd en ruimte te maken om weer te ontdekken waar jouw hart sneller van gaat kloppen en daar nu ook echt stappen in te gaan zetten? Je vrijer voelen en tegelijkertijd meer impact maken. Niet door harder, maar slimmer te werken. Eén dag in de maand de ruimte hebben om uit te zoomen, te reflecteren en stil te staan bij wat voor jou belangrijk is in je leven en werk. Even niet voor anderen te hoeven zorgen.

Als ik dit vertel aan oudste dochters vertel dan zeggen ze vaak aan: dat klinkt zo fijn!

Om vervolgens direct die stem in hun hoofd te horen: ‘Ja, maar ik bent al zo druk, waar haal ik dan de tijd vandaag? 

Herkenbaar?

Het is het grootste bezwaar dat vrouwen hebben vóórdat ze deelnemen aan mijn jaargroep Bezield vrouwelijk leiderschap vanuit systemisch perspectief.

Deelnemen aan een jaargroep vraagt ook best commitment. Tegelijkertijd maakt het ’t nemen van de tijd ook makkelijker. Want je organiseert nu al dat je een jaar lang een dag in de maand tijd hebt om afstand te nemen van de waan van de dag.

Het bijzondere is dat de deelnemers al snel na de start aangeven dat deze jaargroepdagen wel tijd kosten maar nog veel meer tijd en energie opleveren in de tussenliggende weken.

Eigenlijk alle deelnemers geven aan dat ze voordat ze instapten in de jaargroep wel een vaag verlangen voelden voor een vervolgstap in hun carrière of de groei van hun bedrijf maar dat ze niet helder hadden wat die verandering moest zijn. Daardoor schoven ze dat onderzoeken en er stappen in zetten steeds voor zich uit.

Wat er gebeurt in de jaargroepen die ik begeleid is dat er ruimte ontstaat om met die vraag aan de slag te gaan. De vrouwen zijn niet alleen steviger hun plek aan het innemen maar zijn ook concrete stappen aan het zetten. Er zijn banen opgezegd. Nieuwe functies aanvaard die nog beter pasten. Bedrijven opgericht. Onverwachte samenwerkingen ontstaan. Het kriebelende verlangen naar een vervolgstap heeft plaatsgemaakt voor een ontdekkingsreis en met concreet resultaat!

Deelnemen levert dus veel meer op dan een dag reflectie- en uitzoomtijd. Je komt terecht in een warm netwerk met gelijkgestemde vrouwen. Je leert systemisch leren kijken en werken. Ik leg je in de watten en je gaat aan de slag met het verlangen dat nu in je sluimert en je tot nu toe steeds parkeerde. Daar concrete stappen in zetten. Doordat ook de andere vrouwen deze ontdekkingsreis aan het maken zijn blijf je bewust bezig terwijl je je gesteund voelt en stappen blijft zetten.

Dus was jouw eerste reactie ook: “Daar heb ik helemaal geen tijd voor?”, dan weet je nu dat de jaargroep je op de langere termijn juist energie en nieuwe stappen op gaat leveren.

Voel je nu ook: dit wil ik? Vraag dan nu een gesprek met me aan. We gaan na de zomer met maximaal 8 vrouwen op ontdekkingsreis dus wacht niet te lang.

Je bent heel welkom!