3 valkuilen die succesvol ondernemen in de weg staan

Veel ondernemers zijn hun bedrijf gestart vanuit een ideaal. Ze voelen zich geroepen om bij te dragen aan een mooiere samenleving. Of ze starten hun bedrijf uit een frustratie: Hoe is het toch mogelijk dat zoveel kinderen niet passen in het schoolsysteem en daarin vastlopen? Of hoe is het toch mogelijk dat ontzettend getalenteerde mensen blijven vastzitten in een baan die geen voldoening meer geeft? Of hoe is het toch mogelijk dat zoveel getalenteerde vrouwen niet hun eigen plek en ruimte innemen en zich blijven aanpassen aan wat ze denken dat de buitenwereld verwacht?

Ondernemers zijn vaak vol passie en bevlogenheid hun bedrijf gestart. Zo leveren ze hun bijdrage aan een mooiere wereld. Ze werken hard. Zijn betrokken. Hier deel ik 3 valkuilen die ik regelmatig zie in opstellingen en die succesvol ondernemen in de weg staan.

Valkuil nummer 1: Je bent niet je bedrijf

Wat ik om me heen zie is dat sommige ondernemers zich identificeren met hun bedrijf.
Hun persoonlijkheid en hun bedrijf worden één, lijken te versmelten met elkaar.
Daar gaat het regelmatig mis.

Als jij je identificeert met je bedrijf dan wordt ondernemen heel kwetsbaar. Wat als iemand dan geen gebruik maakt van je diensten of je producten dan voelt dat alsof jij zelf als mens wordt afgewezen.

En dat is niet zo.

Als iemand geen gebruik maakt van je diensten zegt dat misschien iets over het niet aansluiten van jouw dienst bij wat een potentiële klant nodig heeft. Het zegt niets over jou als mens.

Valkuil nummer 2: Je laat je overnemen door je bedrijf

Veel ondernemers met een ideaal werken heel hard om van hun bedrijf een succes te maken. Soms gaat zo veel tijd en energie in je bedrijf zitten dat het voelt alsof je bedrijf jou overneemt in plaats van dat jij een bedrijf runt.

Als je kunt loskoppelen dat jij er eerst was als mens en dat jij een bedrijf hebt opgericht waarin je prachtige diensten en producten levert, dan ben je veel vrijer om te ondernemen.

Je ben dan ook vrijer om afstand te nemen, uit te zoomen om te kijken wat je bedrijf nodig heeft. Want als je afstand kunt nemen van je bedrijf kun je ook beter zien wat wel werkt en wat niet werkt en kun je eerder bijsturen.

Valkuil nummer 3: De balans is zoek

Nog een valkuil voor ondernemers is dat omdat je iets doet wat heel dicht ligt bij waar jij je toe geroepen voelt is het soms ook lastig om de balans te bewaren. Je houdt van je werk.

Een valkuil die ook op de loer ligt voor veel ondernemers is om heel lang heel hard te werken. En hoeveel passie je ook voelt voor je werk: dat hou je niet eindeloos vol. Voor veel ondernemers is je vrij voelen één van de redenen om te gaan ondernemen. Terwijl als ik om me heen kijk ik veel ondernemers heel hard werken zie werken, maar zich helemaal niet zo vrij voelen. Om succesvol te kunnen ondernemen moet er een balans zijn in je bedrijf in geven en nemen. Je kunt een tijd heel veel geven in de bedrijf, als je op andere momenten ook echt vrij kunt zijn en met oprechte aandacht bij je dierbaren kunt zijn. Die balans in geven en nemen is nodig om op langere termijn succesvol te kunnen ondernemen.

Welke valkuil herken jij in je ondernemerschap?

En wat doe je om niet in de valkuil te vallen?

Ik hoor graag van je!

Hartelijke groet,

Aike